آتش زدن یک مکتب در ننگرهار

افراد مسلح ناشناس مکتب متوسطه‌ ولسوالی مومند دره را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «آصف شینواری» سخنگوی ریاست معارف ننگرهار گفت که افراد مسلح ناشناس مکتب متوسطه‌ ولسوالی مومنددره را به آتش کشیدند که در نتیجه‌ آن، اسناد و آزمایشگاه این مکتب از بین رفته است.

شماری از باشندگان ولسوالی مومنددره با انتقاد از حکومت می‌گویند، حکومت در تأمین امنیت مرکزهای آموزشی ناتوان است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27616