آغاز رایزنی‌ها برای ساخت استراتیژی ملی کاهش مبارزه با حوادث طبیعی

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی کشور در نظر دارد تا پس از رایزنی با متخصصین و کارشناسان، استراتیژی ملی کاهش مبارزه با حوادث طبیعی را تدوین کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی بدین منظور کارگاه آموزشی دو روزه ایی را با حضور نمایندگان نهادهای خارجی، شبکه آغا خان و شماری از استادان دانشگاه امروز یکشنبه ( ۱۵ اسد ) در کابل برگزار شد.

ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی از کارکرد حکومت در زمینه عدم برنامه‌های عملی برای کاهش مبارزه با حوادث طبیعی در سال‌های اخیر به شدت انتقاد کرده می‌گوید که حکومت در پانزده سال اخر کم‌ترین توجه را در زمینه برنامه عملی ملی به خاطر کاهش حوادث طبیعی در کشور انجام داده است.

آقای برمک می‌گوید که آنان در ورکشاب دو روزه ملی مشورتی در چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث با کارشناسان و استادان دانشگاه روی چگونگی دسترسی به یک استراتیژی ملی برای کاهش مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان رایزنی می‌کنند.

آقای برمک تاکید می‌کند که استراتیژی ملی حوادث طبیعی سبب خواهد شد تا میزان خطرات و تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی کاهش پیدا نموده و زندگی مردم افغانستان را مصوون بسازد.

وی با اشاره به آمادگی‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی برای رسیدگی به حوادث طبیعی در سال جاری می‌گوید که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در سال جاری برنامه‌های فصلی برای پاسخگویی به حوادث طبیعی دارد که از طریق آن کمک‌های غذایی و غیرغذایی در هر فصل برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی صورت می‌گیرد.

همزمان با این هادی حسینی رییس موسسه فوکس در آسیایی میانه می‌گوید که در پانزده سال اخیر همه‌ای کشور جهان گواه حوادث بیشماری طبیعی بوده اما موسسه فوکس و همه کشورها تلاش می‌کنند تا با تطبیق چارچوب سندای تا سی سال آینده میزان مرگ و میر ناشی از حوادث طبیعی، خطرات و تهدیدات آنرا کم کنند.

سندای چارچوبی است که در زمینه کاهش خطرات حوادث طبیعی در سال ۲۰۱۵ از سوی ۱۸۷ کشور به تصویب رسیده و افغانستان از سال ۲۰۰۵ بدینسو عضویت چارچوب سندای را دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5859