آمار پرونده های فساد اداری، دزدی و خشونت علیه زنان افزایش یافته است

 

به گزارش خبرگزاری صناٰ عبدالحق احمدی رئیس اداره دادستانی استیناف هرات در نشست خبری می‌گوید: “در جریان ۹ ماه بیش از ۲ هزار پرونده در دادستانی‌ مرکز و ولسوالی‌های هرات به ثبت رسیده است.”

به گفته آقای احمدی این پرونده‌ها شامل ۶۳ دزدی، ۵۰ فساد اداری، ۱۰ پرونده خشونت علیه کودکان و ۴ پرونده غصب زمین است.

آقای احمدی افزود که در سال جاری بیش از ۳ میلیون افغانی جریمه نقدی از مرکز و اداره‌های دادستانی در ولسوالی‌های هرات جمع آوری و به حساب دولت واریز شده است.

او تاکید کرد که هم اکنون بنابر جرایم مختلف، بیش از ۲۸۰۰ نفر در زندان هرات در بند هستند. نزدیک به ۱۴۰ زن.

او همچنان علاوه کرد که حدود ۴۰ تن از زندانیان زندان مرکزی هرات از سوی دادگاه هرات محکوم به اعدام شده‌اند.

این آمار در حالی از سوی دادستانی هرات ارائه شده است که در تمام سال گذشته ۲۵۰۰ پرونده در دادستانی استیناف هرات رسیده شده بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=15412