سازمان مهاجرت از حقوق مهاجران افغان در پاکستان حمایت کند

اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان ابراز امیدواری کرد که پاکستان در مورد اخراج اجباری مهاجران افغان در آن کشور به گونه سیاسی اقدام ننماید.

به گزارش خبرگزاری صنا ، سیدحسین عالمی بلخی ؛ وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک نشست دوجانبه با خانم سارا ؛ معاون دفتر سازمان بین المللی مهاجرت که قبل از ظهر سه شنبه ۲۴ دلو در مقر این وزارت دایر گردید، در مورد بهبود وضعیت مهاجرین در پاکستان صحبت و تبادل نظر نمود.

وزیر امور مهاجرین در این نشست از سازمان بین المللی مهاجرت خواست که از موضع گیری وزارت امور مهاجرین مبنی بر تمدید کارت مهاجرین در پاکستان و عدم اخراج اجباری آنان، حمایت نماید.

وی همچنان با اشاره به اینکه ثبت و راجستر مهاجرین در پاکستان ادامه دارد و پاکستان اعلام نموده است که در ماه مارچ سال جاری به این مهاجرین کارت توزیع می نماید، ابراز امیدواری نمود که پاکستان مهاجرین افغان را به گونه کتلوی اخراج نمی نماید و کارت های مهاجرین در آن کشور تمدید خواهد شد.

عالمی بلخی افزود که در سال گذشته با وزارت سفران، وزارت داخله، احزاب سیاسی پاکستان و برخی ادارات ذیدخل دیگر در آن کشور در مورد بهبود وضعیت مهاجرین صحبت نموده در ۱۵ فبروی ۲۰۱۷ در اجلاس اسلام آباد، طرف پاکستان، با حضور تمام جوانب امنیتی و ملکی آن کشور اعلام نمود که با مهاجرین برخورد سیاسی نکرده و آنان را به گونه اجباری اخراج نمی کند.

معاون دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در این ملاقات گفت که اداره اش در کنار دولت افغانستان خواهد بود و از وزارت امور مهاجرین حمایت می نماید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21273