بزرگترین گروه پناهجویان اخراجی وارد کابل شد

مهاجرین
عکس آرشیف

بزرگترین گروه پناهجویان افغان که درخواست پناهجویی آنان قبول نشده بود ، صبح امروز با یک طیاره از آلمان وارد کابل شد.

به گزارش خبرگزاری صنا ، این گروه ۵۰ نفری بزرگترین گروهی است که از اخیر سال ۲۰۱۶ تا به حال به افغانستان فرستاده شدند.

در توافقنامه‌ای که میان آلمان و حکومت افغانستان به امضا رسیده، حداکثر پناهجویانی که در یک پرواز به کابل فرستاده می‌شوند، ۵۰ تن تعیین گردیده است.

تا حال حکومت فدرال آلمان قادر نشده بود که در پروازی به این سطح افراد را به کابل بفرستد. در مجموع حکومت فدرال و ایالت‌های آلمان در کم‌تر از سه سال گذشته، ۲۸۰ پناهجوی رد شده افغان را به گونه مستقیم به کشورشان بازگشت داده اند.

پس از حمله مرگباری که در ۳۱ ماه می سال ۲۰۱۷ در برابر سفارت آلمان در کابل صورت گرفت، مقام‌های آلمانی فرستادن پناهجویان به این کشور در حال منازعه را محدود کردند.

به گفته مقام‌های برلین، تنها کسانی به افغانستان فرستاده می‌شوند که مرتکب اعمال جنایی شده اند، احتمال می‌رود که فعالیت‌های تروریستی را انجام بدهند و یا در تشخیص هویت‌شان با اداره‌های آلمانی همکاری نمی‌کنند.

اخراج پناهجویان افغان به دلیل وضعیت بد امنیتی در کشورشان، با اختلاف نظر شدید میان سیاسیون آلمان روبرو شده است.

از سوی دیگر، گروه افراطی طالبان به پیشنهاد مذاکرات و صلح همواره “نه” گفته و حملات خود را بالای نهادی‌های دولتی، نیروهای امنیتی و افراد ملکی تشدید می‌بخشند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36211