به مهاجران افغان تابعیت پاکستان داده خواهد شد

نخست وزیر پاکستان گفته است به آن افغان‌هایی که فرزندان شان در پاکستان زاده و بزرگ شده اند، تابعیت پاکستان را می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صنا، عمران خان،‌ درگردهمایی در شهر کراچی با اشاره به تعامل کشورهای اروپایی و امریکا با مهاجران گفت:”در هر کشور جهان این کار می‌شود، پس ما چرا این ظلم را بر مهاجرین روا داریم، آنان نیز انسان اند. چرا آنان را اینقدر محروم نگه داشته ایم”.

نخست وزیر پاکستان تصریح نمود:” در کراچی دو و نیم میلیون افغان و بنگالی زندگی می‌کنند و به آنان تذکره و پاسپورت داده نمی‌شود.

آنان تن به کارهای شاقه می‌دهند و در بدل آن پول کم به آنان داده می‌شود. از اینرو در کراچی یک طبقه محروم پیدا شده است که از اینرو مردم گاهی دست به جنایت می‌زنند”.

عمران خان گفت که به صفت نخست وزیر پاکستان، دادن تابعیت به این مهاجرین یکی از اولویت‌های کاری وی خواهد بود.

پس از پیروزی در انتخابات ماه گذشته در پاکستان، عمران خان در نخستین سخنرانی اش گفت که خواستار آزادی رفت و آمد در مرزهای افغانستان و پاکستان است تا به گفته وی مردم دو کشور بتوانند مانند کشورهای اروپایی آزادانه به دو سوی مرز رفت و آمد کنند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که هم اکنون حدود ۱٫۴ میلیون مهاجر افغان دارای مدارک اقامت و کم و بیش ۴۰۰ هزار مهاجر دیگر دیگر بدون مدارک اقامت در پاکستان زندگی می‌کنند.

بر بنیاد آمار ملل متحد از سال ۲۰۰۲ تا حال حدود ۴٫۳۶ میلیون مهاجر افغان داوطلبانه از پاکستان به کشور شان برگشت کرده اند./darivoa

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

41 − 35 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43497