۱۱۷۰۰ تن طی چهل روز گذشته در ولایات مختلف بی جا شده اند

بی جا شدگان داخلی

سازمان ملل متحد در گزارشی جدید اعلام کرد: از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی، نزدیک به ۱۱ هزار و ۷ صد تن در افغانستان از خانه‌های‌شان بی‌جا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صنا ، سازمان ملل در حالی از یی جا شدن حدود دوازده هزار تن در سال روان سخن می گوید که جنگ را عامل اصلی بی‌جا شدن مردم خوانده است.

در خبرنامه اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هم‌چنان آمده که در یک هفته گذشته نزدیک به دوازده و نیم هزار شهروند افغانستان به کشور‌شان باز گشته‌اند.

بر این اساس ، گفته شده که در یک هفته گذشته برای بیش از ۳۰ هزار خانواده بازگشت کننده و مهاجر و آن‌هایی‌که میزبان بی‌جا شده‌ها اند، کمک توزیع شده‌است.

نا امنی ، جنگ ، فقر و فساد اداری از مهمترین عوامل مهاجرت و یا بی جا شدن خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21242