حدود ۴۰ پناهجوی اخراجی از آلمان به کابل رسیدند

هواپیمای حامل تقریبا ۴۰ پناهجوی اخراج شده افغان از آلمان صبح امروز به میدان هوایی کابل رسید.

به گزارش خبرگزاری صنا، با اخراج این پناهجویان از آلمان، شمار این افراد به بیش از ۴۰۰ تن رسیده است.پیش ازین مقامات ایالتی و فدرال آلمان جمعاً ۳۸۳ مرد افغان را، که تقاضای پناهندگی شان در آلمان رد شده بود، به افغانستان بازگرداندند.

این اخراج گروهی در حالی صورت گرفت که سازمان های حقوق بشری به شمول «پرو ازول» و «عفو بین الملل» خواستار لغو آن شده و هرگونه اخراج پناهجویان به افغانستان را در تناقض با تعهدات حقوق بشری خوانده بودند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48502