در سال جاری بیش از ۶۰۰ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به وطن بازگشته اند

سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) در گزارش می‌گوید، بیش از ۶۰۴ هزار مهاجر افغان در سال روان از کشورهای ایران و پاکستان به کشور بازگشته اند.

به گزارش خبرگزاری صنا، بر بنیاد گزارش این سازمان که روز سه‌شنبه نشر شد، بیشتر این مهاجران یعنی حدود ۵۸۰ هزار تن از آن ها از ایران به افغانستان بازگشته اند.

آن گروه از بازگشت کنندگان شامل این آمار می شوند که در نزد کمیساریای عالی سازمان ملل به حیث مهاجر ثبت نشده اند و از اقامت معتبر برخوردار نیستند.

سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که دلیل اصلی افزایش عودت کنندگان افغان به کشور بحران اقتصادی در ایران است. ارزش ریال ایران از آغاز سال روان تا به حال به شدت در برابر دالر پایین آمده است. واحد پول ایران ارزشش را در برابر افغانی هم از دست داده است.

افزون بر این شهروندان افغان در ایران بیشتر در بخش اقتصاد غیررسمی به کار مشغول هستند و به خاطر بحران اقتصادی در ایران تقاضا برای اشتغال در این بخش به شدت کاهش یافته است.

به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یک دلیل دیگر افزایش عودت کنندگان، شاید خشکسالی شدید در غرب افغانستان باشد که چرخه مهاجرت را به جریان می اندازد.

براین اساس خشکسالی باعث می شود که افغان ها از قریه های شان به شهرهای بزرگتر مهاجرت کنند. شمار زیاد این متقاضیان کار در شهرهای بزرگ باعث می شود که دستمزدها کاهش پیدا کند. به این خاطر شمار بیشتری از افغان ها سعی می کنند در ایران کار پیدا کنند، اما به خاطر بحران اقتصادی آن جا هم ناکام می مانند و دوباره به وطن شان بازمی گردند.

میزان بیکاری در افغانستان بسیار بالا است، سرعت رشد اقتصادی ضعیف است و به خاطر وضعیت بد امنیتی شمار بی جاشدگان داخلی بسیار زیاد است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45030