عوامل مهاجرت چیست؟

معاون والی بامیان اعلام کرد که فقر، بیکاری، پایین بودن سطح مصئونیت، گرسنگی و نبود امکانات زندگی و معیشتی از مهمترین عوامل پدیده‌ی مهاجرت است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «محمد آصف مبلغ» معاون ولایت بامیان، فقر، بیکاری، پایین بودن سطح مصئونیت، گرسنگی و نبود امکانات زندگی و معیشتی را مهمترین عوامل پدیده‌ی مهاجرت عنوان کرد و آنها را بخشی از ناامنی خواند که زندگی مردم، خصوصاً مناطق مرکزی، را به صورت گسترده تهدید میکنند.

مبلغ، فهم، برداشت و تعریف معمول از ناامنی را سؤال برانگیز دانسته که بر اساس برداشتهای معمول، اکثر پناهندگان هزاره جات به دوسیه های شان رسیدگی لازم نمی‌شود و خیلی از این افراد بازگشت داده می‌شوند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36921