استخدام زنان صفا کار در ولایت هرات

بیش از یکصد تن از زنان نیازمند به شمول زنان بیجاشده ی داخلی درهرات از سوی موسسه ی هبیتات به حیث صفاکار برای پاکسازی شهر هرات از زباله ها استخدام شدند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ پروین هاشم زاده مسوول این برنامه میگوید که برای هر یک از این زنان ماهانه مبلغ ۱۳۲ دالر امریکایی توسط موسسه ی “یو ان هبیتات” حقوق در نظر گرفته شده است.

این برنامه تحت عنوان “شهر پاک وسبز” روز گذشته درشهر هرات آغاز شد و تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

هاشم زاده میگوید که این برنامه به کمک مالی USAID در یازده ولایت کشور آغاز شده است.

این درحالیست که شهرداری هرات با گذشت حدود یک سال هیچ برنامه ی بازسازی و نوسازی درشهر هرات نداشته است.

۷۳پروژه (برنامه ی بازسازی و نوسازی) روی دست مسوولان شهرداری هرات قرار دارد و با گذشت حدود ۶ ماه از سال مالی جاری تا حال هیچ یک از این پروژه ها به دلیل نبود بودجه آغاز نشده است.

یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون افغانی بودجه ی شهرداری هرات درقید منظوری مسوولان درمرکز کشور قرار دارد و شهروندان هرات با پرداخت انواع و اقسام مالیات به حکومت چشم براه شروع یکی از این پروژه ها اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36831