امکانات جدید به فیسبوک اضافه می شود

امکانات جدید به فیسبوک اضافه می شود

اضافه شدن امکانات جدید به فیسبوک : فیسبوک مشغول آزمایش امکان مخالفت با کامنت ها و نظرات برای ۵ درصد کاربران اندروید در امریکا است.

به گزارش خبرگزاری صنا، فیسبوک مشغول آزمایش امکان مخالفت است که به کاربران اجازه می دهد کامنت هایی را که به نظرشان نامناسب یا گمراه کننده است، مشخص کنند.

امکان جدید هم اکنون برای ۵ درصد کاربران اندروید در امریکا در حال آزمایش است.

البته فیسبوک به بازدید کنندگان نشان نمی دهد کاربر با چه پست ها یا اظهار نظرهایی مخالفت کرده است.

این شبکه اجتماعی ادعا می کند با کمک این تکنالوژی می تواند محتواهای نامناسب را شناسایی کند.

علاوه بر آن امکان مخالفت روی نحوه نمایش یک اظهار نظر (کامنت) برای بقیه کاربران تاثیر نمی گذارد اما آن را برای کاربری دکمه را فشار می دهد، مخفی می کند.

این کمپنی اعلام کرده کارکرد این امکان با dislike متفاوت است. البته هنوز مشخص نیست فیسبوک چه زمان این آزمایش را گسترش می دهد.

دکمه مخالفت فیسبوک – میل آنلاین