بازداشت رئیس پیشین فدراسیون بایسکل‌ رانی به اتهام فروش بایسکل ورزشکاران

صادق صادقی، رییس پیشین فدراسیون بایسکل‌رانی افغانستان به اتهام فروش بایسکل ورزشکاران بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا، ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله‌ی امروز با نشر خبرنامه‌ی گفته است که وی به اتهام حیف ومیل صدها هزار افغانی پول مربوط به ورزشکاران و فروش بایسکل‌های ورزشی در هنگام فروش دستگیر شده‌است.

بر اساس خبرنامه، وی هنگامی که می‌خواست یک عراده بایسکل با ارزش بیشتر از ۲۰۰۰ دالر امریکایی را در بدل ۱۰۰۰ دالر امریکایی به فروش برساند، بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است، همچنان بیش از بیست عراده بایسکل سپورتی از منزل شخصی و همچنان مبلغ ۱۰۰۰ دالر پول اوپرتیفی نشانی شده از وی بدست آمده است.

آقای صادقی به ارتکاب عمل خویش اعتراف کرده و برای تحقیقات بیشتر به ریاست مبارزه با جرایم سنگین انتقال داده شده است.

این در حالیست که در سال ۱۳۹۳ نیز شماری از اعضای تیم ملی بایسکل رانی صادق صادقی را به فروش بایسکل های اعضای تیم ملی بایسکل رانی متهم کردند.

در آن زمان ریاست تربیت بدنی و ورزش نیز فروش این بایسکل ها را تایید کرد و از معرفی رییس فدراسیون بایسکل رانی به لوی سارنوالی سخن زد. اما رییس پیشین فدراسیون بایسکل رانی این اتهامات را بی بنیاد خوانده بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

41 + = 47

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37796