باشندگان و اعضای شورای ولایتی خوست به نیروهای امریکایی هشدار دادند

شمارى از فعالان مدنى و اعضای شورای ولایتی خوست، از نیروهای امریکایی مستقر در این ولایت خواسته اند که راه مسدود شده در نزدیکی پایگاه نظامی این نیروها را دوباره باز نمایند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این سرک که در بخش شرقی مرکز خوست، از جوار میدان هوایی سابق یا چپمين تیر شده، حدود دو ماه قبل زمانی بسته شد که در امتداد این راه، بر یک پوستۀ امنیتی حملۀ انتحاری صورت گرفت.

باشندگان ولسوالی های حاجی میدان، باک، صبری و یعقوبی، تریزایی و همچنان باشندگان مناطق لکنو و شمل، اکنون به جای این راه از راه های فرعی به شهر داخل می شوند، که با مشکلات زیاد مواجه اند.

عبدالولی واحدزی عضو شورای ولایتی خوست، امروز ١٧سرطان در جریان یک کنفرانس خبری از نیروی امریکایی مستقر در این پایگاه خواست که این راه را دوباره باز و یا در بارۀ بدیل آن فکر نمایند.

وی همچنین گفت که نیروهای امریکایی مستقر در پایگاه نظامی چپمين این راه را باز ننمایند با عکس العمل آنها و مردم مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: ما برای آخرین بار بر اداره محلی، دولت مرکزی ونیروهای امریکایی در خوست صدا می کنيم که دیگر حوصلۀ مردم را امتحان نکنید و مردم را مجبور به قیام ننمایید.

قمر علی لکنوال یک عضو دیگر شورای ولایتی خوست، در اظهارات خود گفت که آنها برای نیروهای امریکایی و اداره ولایتی، ده روز فرصت می دهند که مشکل یادشده را حل نمایند.

وی اضافه کرد: اگر خواست ما پذیرفته نشود، ما به مردم مراجعه خواهیم کرد، ما با مردم و جوامع مدنی مشوره خواهیم کرد؛ آن وقت این کار هر قسم عواقب داشت، مسوولیت آن بر عهدۀ دولت خواهد بود.

در میدان هوایی سابق که به نام چپمین نیز یاد می شود، نظامیان امریکایی و نیروهای امنیتی افغان مستقر می باشند؛ اما مسوولیت حفاظت پایگاه برعهدۀ نیروهای افغان می باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4020