بخاطر مصرف زیاد با کمبود برق مواجه هستیم/ لین وارداتی فقط ظرفیت ۳۰۰ میگاوات برق را دارد

سخنگوی ریاست برشنا در پیوند به پرچوی برق در کابل می گوید که ما با کمبود انرژی برق مواجه هستیم و لین وارداتی فقط ظرفیت ۳۰۰ میگاوات برق را دارد.

در روزهای اخیر شهروندان کابل با کمبود شدید برق مواجه هستند و برخی آنان می گویند که در ۲۴ ساعت فقط ۳ تا ۵ ساعت برق دارند.

در همین مورد «وحیدالله توحیدی» سخنگوی ریاست برشنا در گفت‌وگو با خبرگزاری صنا، اظهار داشت که دلیل پرچوی برق، فشار بیش از حد مصرف می باشد.

دلیل پرچوی برق چیست؟

توحیدی افزود: ما با کمبود انرژی مواجه هستیم و زمانیکه این کمبود وجود داشته باشد و از سوی دیگر فشار مصرف به میان آید، خالیگاه ایجاد می شود و ما باید از طریق پرچوی این خالیگاه را پُر کنیم.

وی یکی از دلایل کمبود برق در کابل را ازدیاد نفوس عنوان کرد و گفت: لین وارداتی برق ظرفیت بیشتر از ۳۰۰ میگاوات برق را ندارد، اما در ایام تابستان در شهر کابل نیاز به ۵۰۰ میگاوات برق داریم.

سخنگوی ریاست برشنا تصریح کرد: «همین فشار مصرف و کمبود انرژی سبب شده تا ما در این روزها با کمبود برق مواجه شویم و برق کابل با قطع و وصل همراه باشد».

از چند کشور برق وارد می کنیم

وحیدالله توحیدی اظهار داشت: در سال های گذشته نفوس در شهر کابل کمتر بود و میزان مصرف برق نیز پایین، ولی در سالجاری افزایش نفوس سبب شده تا با کمبود برق مواجه شویم.

توحیدی در پایان سخنانش اظهار داشت که هم اکنون افغانستان از کشورهای تاجیکستان، ازبیکستان، ایران و ترکمنستان برق وارد می کند.

این در حالیست که شهر کابل در روزهای اخیر به کمبود شدید برق مواجه شده و شهروندانش مسئولین را به کم کاری و بی توجهی به مردم متهم می کنند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36188