برای نخستین بار توزیع دیپلوم به فارغان دانشگاه‌های خصوصی آغاز شد

وزارت تحصیلات عالی برای نخستین بار در کشور، توزیع دیپلوم به فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خصوصی را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی امروز یکشنبه ( ۲۲ دلو ) در محفل توزیع دیپلوم به فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی گفت که این کار نوید تازه‌ در زمینه تحصیلات عالی بوده و توزیع دیپلوم به دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی همانند دانشجویان دانشگاه‌های دولتی حق فارغ التحصیلان است.

وی تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی در قبال دانشگا‌ه‌ها و موسسات تحصیلات عای خصوصی، همانند دانشگاه‌های دولتی مسوولیت داشته و توزیع دیپلوم به فارغ التحصیلان این دانشگاه‌ها، فاصله میان دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را کاهش می‌دهد.

خواجه عمری تاکید کرد که در حال حاضر ۱۷۶ هزار دانشجو در ۴۳۱ دانشکده و ۹۹۰ دیپارتمنت در دانشگاه‌های خصوصی مصروف تحصیل اند که وزارت تحصیلات عالی در قبال آنان مسوول است.

وی تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی، نسبت به گذشته در شیوه نظارت و ارزیابی از عملکرد نهادهای تحصیلی خصوصی و دولتی دقیق و مسوولانه تر عمل می‌کند.

وی تاکید کرد که دیپلوم‌ها به اساس میکانیزم جدیدی که از سوی وزارت تحصیلات عالی تدوین و آماده تطبیق شده است، توزیع خواهد کرد.

همزمان با این، امیر محمد کامه وال، رییس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی می‌گوید که وزارت تحصیلات عالی، در حال حاضر به دانشگاه‌های که اسناد شان تکمیل است، دیپلوم توزیع خواهد کرد.

به گفته، آقای کامه وال، دانشگاه‌های خصوصی، کاردان، خاتم النبین، رنا، سلام، کاروان و مشعل اسنادهای شان تکیمل بوده و دیپلوم‌های دانشجویان آن توزیع خواهد شد.

وی گفت که سه دانشگاه دیگر به شمول دانشگاه‌های خصوصی دعوت، باختر و حکیم سنایی در بغلان طی روزهای آینده دیپلوم دانشجویان شان را دریافت خواهند کرد.

آقای کامل وال، بر کیفیت دانشگاه‌های خصوصی تاکید کرده گفت که وزارت تحصیلات عالی از این پس با دانشگاه‌های خصوصی که از لحاظ کیفیت سازگاری نداشته باشد، به گونه جدی برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد که در حالی حاضر برخی از دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی از نظام اقتصادی بازار آزاد در زمینه اخذ فیس از سوی دانشجویان، سوی استفاده نموده و باهم رقابت منفی می‌کنند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21149