برای ۷۳ خانواده بیجا شده در غزنی کمک نقدی توزیع شد

برای ۷۳ خانواده بیجا شده در غزنی از سوی نهاد مهاجرین دنمارک کمک نقدی توزیع شد.

به گزازش خبرگزاری صنا؛ «عبدالخاق احمدی» رئیس مهاجرین و عودت کنندگان غزنی می‌گوید که این کمک‌ها شامل ۲۴ هزار افغانی و وسایل آشپزی می‌باشد که به خانوادهای بی‌جا شده در نتیجه‌ی جنگ از ولسوالی غزنی از سوی نهاد مهاجرین دانمارک در هماهنگی با ریاست مهاجرین توزیع گردید.

او می‌گوید که این کمک پس بررسی دقیق توسط هیئت از نهادهای دولتی و موسسات کمک کننده به خانواده که شدیداً نیازمند هستند در نظر گرفته شده است.

رییس مهاجرین غزنی می‌گوید خانوادهای زیاد نیازمند در این ولایت زندگی دارند و انتظار می‌روند موسسات کمک کننده در این زمینه آنان را همکاری نمایند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=34571