بیش از یک تن مواد مخدر از نقاط مختلف کشف و ضبط شد

معینیت مبارزه با مواد مخدر خبر داده که در نتیجه سازماندهی ۸۱ عملیات در سطح کشور، بیش از یک تن مواد مخدر کشف وضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ پولیس مبارزه علیه مواد مخدردر طول هفته گذشته ۸۱ عملیات را در سطح کشور سازماندهی واجرا نمود که در نتیجه مقدار بیش از یک تن مواد مخدر را کشف وضبط نموند.

مواد مخدر کشف وضبط شده از قبیل هیروین، تریاک، چرس، مشروبات الکولی، تابلیت کا، مواد کیمیاوی ومیت امفیتامین می باشند.

در پیوندبه قضایا ۱۰۵ تن مظنون بازداشت گردیده است. از جمله مظنونین بازداشت شده یک تن آن قاچاقبر بزرگ مواد مخدر است که در ولایت قندهار بازداشت گردید.

در رابطه با این موضوع ۳ قاچاقبر زن نیز بازداشت شده اند.

ولایاتیکه عملیات در آن اجرا شده شامل هلمند، کابل، هرات، ننگرهار، پکتیا، خوست، بدخشان، دایکندی، بادغیس، سمنگان، قندهار، کاپیسا، نیمروز، کنرها، سرپل ، غزنی، بغلان وبلخ می باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39853