بیش از ۲۰۰هزار کودک در کشور به تبانی با مافیای مواد مخدر مشغول اند

مسوولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گویند که بیش از ۲۰۰هزار کودک خیابانی در سطح کشور در تبانی با گروه‌های مافیایی به فروش مواد مخدر مشغول اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ سویتا عظیمی عضو ارشد این اتحادیه روز گذشته چهارشنبه (۲۵ اسد) در یک نشست خبری در کابل؛ وضعیت کودکان خیابانی و مشغول به کارهای شاقه در کشور را نگران کننده خواند.

وی گفت، که هم اکنون حدود ۲ میلیون کودک خیابانی در کشور وجود دارد که بیش ۵۰۰ هزار این کودکان به کارهای شاقه در معادن و کوره‌های خشت پزی و مستری‌گری و غیره، بیش از ۲۰۰هزار کودک در تبانی به گروه های مافیایی به فروش مواد مخدر مشغول بوده و متباقی در سرک و خیابان‌ها در سطح کشور به دیگر کارهای شاقه سرگرم بوده و از آموزش محروم می باشند.

خانم عظیمی، وضعیت این کودکان به ویژه کسانی که مشغول به کارهای شاقه بوده و یا با گروه‌های مافیایی در ارتباط اند را نگران کننده خوانده بیان داشت که اگر به این کودکان توجه جدی صورت نگیرد، آنان با سرنوشت، رقت‌باری مواجه خواهند شد.

این عضو اتحادیه کارگران از امکان سوء استفاده از کودکان خیابانی توسط گروه‌های مافیایی مواد مخدر، قاچاق انسان و شبکه‌های تروریستی نیز ابراز نگرانی کرده تصریح نمود که کودکان خیابانی از این نظر در معرض تهدیدات بلند قرار داشته و هر لحظه ممکن است هزاران کودک به دام این گروه‌ها مافیایی گیر بیافتند.

وی از حکومت خواست که به وضعیت این کودکان هر چه عاجل توجه جدی نموده، در همکاری با کارفرمایان زمینه های آموزش آنان را فراهم نماید و دست گروه های مافیایی را نیز در سوء استفاده از این کودکان کوتاه سازد.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می شود که پیش ازاین برخی نمایندگان مجلس افغانستان نیز از وضعیت رقت بار کودکان خیابانی در کشورابراز نگرانی کرده تاکید داشتند که ممکن است این کودکان در معرض سوء استفاده توسط شبکه های تروریستی، مافیای مواد مخدر و قاچاق انسان قرار بگیرند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6583