تا هنوز آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بالاست

داکتر عبدالله رییس اجرایی کشور با اشاره به اقدامات حکومت در زمینه کاهش خشونت علیه زنان می‌گوید که تا هنوز آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بالاست.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ اداره دادستانی کل کشور امروز شنبه (۱۵ ثور) در کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان که در کابل برگزار کرد خبر داده است که این اداره برای مبارزه با خشونت علیه زنان و حضور زنان دادستان در نهادهای عدلی و قضایی ۹۳ بانو را پس از یک سال کارآموزی به عنوان دادستان محو خشونت علیه زنان در ۳۱ ولایت استخدام کرده است.

همزمان با این، داکتر عبدالله با استقبال از استخدام زنان در اداره‌های دادستانی ولایات کشور خشونت علیه زنان را یکی از چالش‌های حکومت داری در افغانستان خواند.

عبدالله گفت:” حکومت در زمینه محو خشونت علیه زنان دستاوردهای داشته اما ما هنوز متاثر از این هستیم که خشونت و خشونت علیه زنان به حیث یک چالش هنوزهم فرا راه ما قرار دارد… و این موضوع یک واقعیت تلخی است که هنوزهم در جای خود باقی است.”

در همین حال، فرید حمیدی دادستان کل کشور بر اهیمت نقش خانواده‌ها در زمینه کاهش خشونت تاکید کرده می‌گوید که این اداره، برای سلامت خانواده‌ها به ویژه کودکان و زنان متعهد است.

حمیدی بر نقش علما، رسانه‌ها و نهادهای مدنی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان نیز تاکید کرده گفت که راهکارهایی در زمینه کاهش خشونت و جرایم علیه زنان در همکاری با آنان جستجو شود.

دلبر نظری وزیر امور زنان نیز با استقبال از ایجاد اداره‌های مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایات استقبال کرده می‌گوید که موجودیت این نهادها دسترسی زنان به عدالت را افزایش می‌دهد.

نظری گفت که توظیف زنان به عنوان دادستان، می‌تواند قربانیان خشونت علیه زنان در کشور را کمک کند.

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می‌گوید که خشونت علیه زنان در افغانستان به اشکال و انواع گوناگون وجود داشته و افغانستان هر روز شاهد این خشونت‌ها بوده است.

وی گفت که تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر از ۳۵۰۰ قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=29776