تحصن و اعتراضات مردم کابل شش روزه شد

با گذشت زمان، اعتراض و تحصن باشنده‌گان کابل گسترده شده و در نقاط مختلف شهر خیمه‌های دادخواهی برپا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صنا, معترضان در ششمین روز تحصن‌ با تأکید بر خواست‌های‌شان می‌گویند که آنان با حکومت مذاکره نمی‌کنند.

آنان می‌گویند، قرار است باشنده‌گان برخی از ولایت‌ها نیز  در حمایت از معترضان کابل خیمۀ تحصن برپا کنند.

امین امینی، مسؤول خیمۀ تحثن در بهارستان شهر کابل می‌گوید که به خاطر منسجم‌ ساختن معترضان، اکنون اعتراضات‌شان را زیر نام جنبش رساتخیز تغییر ادامه می‌دهند.

به گفتۀ آقای امینی، آنان تا برآورده شدن خواست‌های‌شان به اعتراض‌های‌شان ادامه داده و خیمه‌های بیشتری در شهر کابل برپا می‌کنند.

آقای امینی می‌افزاید، جنبش رستاخیز تغییر یک جنبش مردمی‌ست و به هیچ حزب و گروهی سیاسی تعلق ندارد و آنان تنها برای دادخواهی به شهروندان اعتراض کرده‌اند.

برخی از اعضای دیگر جنبش رستاخیز تغییر که در نقاط دیگر شهر کابل خیمۀ تحصن برپا کرده‌اند، نیز می‌گویند که تا تأمین خواست‌های اساسی‎شان به اعتراضات‌شان ادامه می‌دهند.

جنبش رستاخیز تغییر در واکنش به حملۀ تروریستی چهارشنبۀ هفتۀ گذشته ایجاد شد که بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، در این حمله ۸۰ تن شهید و ۴۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

کناره‌گیری رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، برکناری و به دادگاه کشانیدن وزرای امنیتی، رییس شورای امنیت ملی و فرمانده گارنیزیون کابل از جمله خواست‌های اساسی این معترضان می‌باشند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2276