ادعای بدرفتاری و شکنجه افراد قیصاری به گونه جدی بررسی می‌شود

اداره لوی سارنوالی اعلام کرد که این اداره ادعاهای بدرفتاری و شکنجه در فاریاب را به طور جدی و در مطابقت با قوانین کشور، بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صنا، در اطلاعیه لوی سارنوالی آمده است که اداره لوی سارنوالی با توجه به مسؤولیت و مکلفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رعایت حقوق و آزادی های افراد، و التزام آن به قوانین نافذه و ایفای تعهدات بین المللی، ادعاهای بدرفتاری و شکنجه را به طور جدی و در مطابقت با قوانین کشور، بررسی همه جانبه نموده و گزارش اجراات خود را در اختیار عموم و نهاد‎های ذیربط قرار خواهد داد.

این اداره با قدردانی از فداکاری‎های بی¬نظیر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، متوقع است که در جریان اجرای وظایف دفاع و تامین امنیت این سرزمین، ملزم به رعایت حقوق، عزت و کرامت شهروندان می باشند که در صورت نقض قوانین کشور، نهاد‎‎های عدلی و قضایی مکلف به رسیدگی و تطبیق عدالت اند.

قابل یادآوری است که دولت افغانستان با تصویب کود جزا، قانون منع شکنجه و الحاق به پروتوکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه و مجازات ظالمانه، تعهد جدی خود را برای محو این پدیده نشان داده است. با توجه به همین اقدامات و تعهدات، برای نخستین بار قضایای مربوط به شکنجه از سوی نهاد‎های عدلی و قضایی مورد پیگیری قرار گرفته و مجرمین آن مواخذه و مجازات شده اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37453