شهروندان اسماعیلیه: نگذارید قاتلان مردم به پارلمان راه پیدا کنند

شهروندان اسماعیلیه کشور از حکومت می خواهند که از ثبت نام خاندان کیانی در انتخابات جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ شماری از شهروندان اسماعیلیه کشور می گویند که طی ۵۰ سال اخیر شهروندان افغانستان از اقوام پشتون، تاجیک، ازبیک به خصوص هزاره های اسماعیلی و جمعی از مردم غیر اسماعیلیه در ولایات بغلان، کابل، بامیان، سمنگان، قندوز و مناطق دیگر عزیزان شان را در قتل های زنجیره ای خاندان نادری کیانی بویژه جعفر و داود کیانی از دست داده اند.

آنان می گویند این قربانیان توسط سر سپرده های خاندان کیانی و یا توسط خود آنها به جرم با سواد بودن، مطیع و سرسپرده نبودن، دیگر اندیش و روشن نگر بودن به قتل رسیده اند.

این شهروندان با صدور قطعنامه ای گفته اند که لیست این قربانیان که به صدها تن میرسد، در نشست های خبری به گوش مردم، حکومت نهادهای عدلی و قضایی، مردم جهان و نهادهای حقوق بشری و ملل متحد رسیده است.

آنان تأکید کردند که حکومت و نهادهای مسئول باید از ثبت نام این افراد جلوگیری کنند و نگذارند که قاتلان مردم به پارلمان راه پیدا کنند.

شهروندان اسماعیلی کشور از حکومت می خواهد تا به شکایات آنان رسیدگی کرده و نگذارد که حقوق افغان ها پامال شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37853