موترهای حامل فرش بخاطر فرار از مالیات در میدان وردک توقف داده شد

پولیس یک تعداد اموال بدون محصولات گمرکی را در ولایت میدان وردک شناسایی و به گمرک کابل تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ موظفین پولیس اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله روز گذشته هشت عراده واسطه نقلیه باربری را که در آن اموال تجارتی بارگیری شده بود و بدون پرداخت مالیاتی می خواستند اموال شان را وارد شهر کابل نمایند؛ در ولایت میدان وردگ شناسایی و توقف دادند.

این وسایط که شامل دو عراده واسطه نقلیه تیلری و چهار عراده وسایط نقلیه مازدا میباشند پس از بارگیری در ولایت هرات؛ حاملین آن می خواستند اموال متذکره را به گونه قاچاق و بدون پرداخت محصولات گمرگی به شهر کابل انتقال نمایند که به اساس اطلاع قبلی، پولیس مبارزه با جرایم سنگین این وسایط را شناسایی و توقف داد.

این اموال که نزدیک به ۵٠٠ تخته قالین و ۶١۵ رول فرش بود از سوی پولیس رسماً به مسؤلین گمرک کابل تسلیم داده شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48655