محکومیت ۴ مقام‌ پیشین وزارت امور شهرسازی بخاطر اختلاس

چهار تن از مقام‌های پیشین وزارت امور شهرسازی و مسکن در پیوند به اختلاس به بیش از یک ملیارد افغانی جریمۀ نقدی و هم‌چنان زندان محکوم گردیدند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این چهار مقام روز گذشته از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، در دادگاه استیناف محکوم به مجازات گردیدند.

محمد امین الله قانع مشاور پیشین مالی و اداری وزارت شهرسازی، احمد نواز بخت‌یار رییس پیشین تصدی خانه‌سازی، محمد یعقوب ابراهیمی معیین پیشین تصدی خانه‌سازی و سید امین سادات، مسؤول پیشین انسجام وزارت شهرسازی افرادی بودند که روز گذشته محاکمه گردیدند.

به اساس حکم دادگاه، احمد نواز بخت‌یار و محمد یعقوب ابراهیمی در شش مورد، به ۴۴۳۲۶۰۴۴۲ افغانی جریمۀ نقدی و هفت سال زندان محکوم گردیدند.

در همین حال سید امین قانع و سید امان سادات، دو تن دیگر از متهمان در دادگاه به اتهام سرپیچی از قانون و اختلاس به بیش از ۵۶ ملیون و ۸۲۲هزار افغانی و بیست سال زندان محکوم کرد. پروندۀ این افراد زمانی فاش شد که حدود دوسال پیش و با تغییر رهبری وزارت امور شهرسازی، در آغاز وظیفه‌شان به تعقلیق در آمد اما سپس به دادگاه معرفی گردیدند.

سه نفر از این افراد می‌خواستند تا از راه ولایت بدخشان و از طریق بندر ولسوالی شغنان به کشور تاجیکستان فرار نمایند اما نیروهای مرزی آنان را در شغنان بازداشت نموده به کابل برگردانیده شدند.

سر و صدای فساد گسترده توسط این افراد هم‌زمان با آن بالا گرفت که رهبری حکومت افغانستان به تازه‌گی فعالیتش را علیه فساد اداری آغاز کرده بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3109