جوانان بلخی چه می‌گویند؟

شماری از جوانان در بلخ می گویند که نبود کار و اشتغال زایی باعث می شود که جوانان به مواد مخدر رو بیاورند.

در حالیکه بیکاری از عمده ترین مشکلات جوانان گفته می شود، شماری از جوانان در ولایت بلخ در صحبت با خبرگزاری صنا می گویند که احزاب نقش ارزنده را به اشتغال زایی و کار آفرینی جوانان در جامعه امروزی مثل افغانستان بازی می کنند، زیرا جوانان ستون جامعه بوده و نباید دست کم گرفته شوند.

«محمدجواد نبی زاده» یکی از جوانان بلخی به صنا می گوید: نبود کار و اشتغال زایی باعث می شود که جوانان به موادمخدر رو بیاورند و عمده ترین مشکلی که سد راه جوانان امروز قرار دارد، واسطه و رشوه است.

به گفته وی، یک جوان که ۱۶سال تحصیل کرده و سند لیسانس به دست می آورد، نمی تواند وظیفه اجراء کنید، ولی یک فرد که معلوم نیست درجه تحصیلی آن تا چه حد است، چون واسطه و پول رشوه را دارد بدون هیچ سوال و جوابی وظیفه های دولتی را اشغال می کند.

بانو «مهناز موزون» از دیگر جوانان بلخ به صنا گفت: بازی های رنگارنگ هر روز احزاب سیاسی خسته ام کرده، احزاب در فکر پر کردن جیب خود هستند که اندک ترین فکر را هم به جوانان نکرده و نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه احزاب همیشه در پی این بوده که چه کار انجام دهند تا سوژه ای برای رسانه ها و موضوع داغِ مجالس اجتماع باشند، تصریح کرد: احزاب افغانستان اگر دست به دست هم دهند و بردباری و همدیگر پذیری را میان شان الگو قرار دهند، افغانستان کشور خودکفا خواهد شد.

از سوی دیگر «عبدالمتین فرامرز» دانشجوی سال دوم خبرنگاری دانشگاه بلخ به صنا می گوید: احزاب جز به منافع خود شان در فکری چیزی دیگر نیستند، احزاب باید بپذیرند که کوچکترین خدمت را که باید انجام می دادند، برای مردم وجامعه انجام نداده است،

فرامرز افزود: متأسفانه افرادی در رأس احزاب قرار دارند که خلاقیت و برنامه ای که بتواند زمینۀ کار را برای قشری از جامعه که همانا جوانان است فراهم کند را ندارند.

در همین حال «نسترن عزیزی» که سند فراغت از بخش حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه بلخ را در دست دارد، به صنا گفت: دو سال می شود که از مقطع تحصیلی لیسانس از دانشگاه بلخ فارغ شدم و در این مدت در پی یافت وظیفه هستم که نتیجه ای مثبت نداشته است.

او که از این همه هیاهوی زنده گی خسته شده است، می گوید: یگانه دلیلی که جوانان به اعتیاد و کارهای زشت رو می آورند، همین بیکاری و فساد است.

گزارشی از احمد سامی براتخیل

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

60 + = 67

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=46827