به سربازگیری سیاسیون نه بگویم/ معین جوانان برکنار شود

معینیت امور جوانان؛ تنها نهادی که در افغانستان نمایندگی از جوانان می کند٬ اما نبود کادر مسلکی در رأس این نهاد در طول چند سال گذشته کاری موثری برای جوانان انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ معینیت امور جوانان که در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد٬ فعالیت موثر و مثمری را انجام نداده که به باور کارشناسان جوان این نهاد فقط به معرفی جوانان به نهاد های تحصیلی با تخفیف اکتفا کرده است.

« محمد علی جعفری» فعال حقوق جوان و رئیس ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان در این مورد گفت که معین امور جوانان دست به کارهای غیرمسلکی ومغرضانه میزند.

جعفری افزود که معینیت امور جوانان در چند سال پس از ایجاد اش تا اکنون هیج کاری موثر و مفید برای جوانان انجام نداده و فقط چند آدم مفت خور و استفاده جو آنرا اشغال کرده است.

وی با بیان اینکه برخی افراد می خواهند از آدرس معینیت خود را به نان و نوایی برسانند٬ تصریح کرد که این نهاد به کار های مضحک وخجالت آور، فرستادن چند جوان بی سواد ونالایق در خارج از کشور با سایر جوانان بازی می کنند.

این فعال حقوق جوانان در ادامه گفت که کاش همه ما جوانانی که همواره ناخواسته سرباز مفت و بدون مزد سیاسیون می شویم و زمینه سربازگیری رایگان را به آنها فراهم می سازیم و حتی که بعضأ تا سرحد زندگی مان نیز به خاطر منافع شان آماده می شویم از خود بگذریم.

محمد علی جعفری با تأکید به برکناری کمال سادات معین امور جوانان اظهار داشت که سادات یک شخص بی کفایت و قوم گرا بوده و باید برکنار شود.

جعفری در پایان گفت که اگر قرار باشد معینیتی به این وضع وجود داشته باشد٬ همین معینیت را نمی خواهیم و باید ملغی شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=16990