تا زمانی که امتیازگیری به نام‌های قوم، نژاد و حزب از میان نرود، افغانستان به ثبات نمی‌رسد

برنامه مشترک روند تحکیم وحدت ملی جوانان و جریان مشارکت نوین افغانستان با اشتراک نمایندگان جوانان و نهادهای مدنی از مرکز و ولایات کشور در ارگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صنا ، در این برنامه که روز گذشته در ارگ برگزار شد ، برخی نمایندگان جوانان به نمایندگی از دیگران در حضور داشت رییس جمهور گفتند که نهادهای ما غیر سیاسی و اکادمیک اند که در داخل و خارج با هیچ حرکت سیاسی ارتباط ندارند، زیرا طرح‌های ما سیاسی نه، بلکه اهداف انکشافی، اصلاحی و ملی دارند.

جوانان مذکور با اشاره به فرصت‌های ضایع‌شده گفتند که تمام جناح‌ها از فرصت‌های موجود تحت رهبری و مدیریت رئیس‌جمهور استفاده اعظمی نموده و از حکومت حمایت نمایند.

آنان خاطرنشان کردند که وحدت ملی مستحکم و حمایت از نظام، راه‌های بهتر برای گزار از شرایط بحرانی بوده و تا زمانی که امتیازگیری به نام‌های قوم، نژاد، حزب و سمت از میان نرود، کشور ما به ثبات نمی‌رسد.

راجو سینگ ؛ یکی از این نمایندگان جوانان گفت: خرسندم که در کنار سایر هم‌وطنانم، در زیر یک بیرق برای آیندۀ بهتر کشور تلاش کرده و مشترکاً کار می‌نمایم.

وی افزود که به افغانیت خود افتخار می‌کنم و برای ترقی و آینده بهتر افغانستان به هرگونه خدمت و قربانی آماده هستم.

آنها از رئیس‌جمهور بخاطر جوان‌ساختن ادارات کشور و توجه و باور به جوانان تشکر کردند و برای حل اساسی مشکلات موجود، توانایی جوانان را مهم خواندند و با تاکید گفتند که برای افغانستان مترقی و حاکمیت قانون، از نظام حمایت می‌کنند.

جوانان برنامۀ مشترک روند تحکیم وحدت ملی و جریان مشارکت نوین افغانستان با اشاره به درک مشترک از مشکلات موجود، گفتند که جوانان به هیچ فردی اجازۀ تقسیم و از هم‌پاشیدن ملت واحد افغان را نمی‌دهند و مشترکاً بخاطر آینده بهتر افغانستان کار می‌نمایند.

رئیس‌جمهور غنی پس از استماع صحبت‌ها و پیشنهادات آنان، صحبت کرد و ضمن ابراز تسلیت و غم‌شریکی به خانواده‌های قربانیان رویداد تروریستی هفتم دلو در نزدیکی شفاخانۀ جمهوریت شهر کابل، گفت که دشمنان ما بجز جنایت، کشتار و ایجاد وحشت وظیفه دیگری ندارند.

رئیس‌جمهور خطاب به جوانان گفت که حضور شما پس از حادثۀ تروریستی کابل، ارادۀ قوی ملت عظیم افغانستان را نشان می‌دهد، زیرا شما برای خواست چیزی نه، بلکه به منظور وحدت و کار مشترک آمده اید. وی افزود که شما از امید نمایندگی می‌کنید، زیرا شما در مقابل پیام جنایات، کشتار و نابودی دشمن به زندگی و آرزومندی باور دارید.

محمداشرف غنی خاطرنشان کرد که با اشتراکم در این مراسم، غم و اندوه ام کاهش یافت و افغانستان برای بیرون‌رفت از بحران‌های میراثی، در حال مبدل شدن به قلب، چهارراه و بخش جدا ناپذیر آسیا است.

وی افزود که تعهد شما بخاطر کار مشترک برای امروز و آیندۀ افغانستان، به من، مردم افغانستان و خانم اول هدیۀ ارزشمند می‌باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به جوان‌سازی ادارات کشور، گفت که این آغاز کار است و مدیریت و زعامت این ملت به شما تسلیم‌داده می‌شود، زیرا شما از وحدت ملی نمایندگی می‌کنید و به مثابۀ گل‌های کشور، هیچ خزانی شما را پژمرده نمی‌تواند. وی افزود که شما به عنوان نسل معاصر افغانستان، فرصت‌ها و خطرات را در پیش‌رو دارید.

محمد‌اشرف غنی افزود: فرصت بدین معناست که شما عقده نه، بلکه دیدگاه و وحدت دارید و هیچ‌کس نمی‌تواند شما را تقسیم نماید. آیندۀ بهتر افغانستان در وحدت شما نهفته است.

وی افزود: جهان را با عقل و منطق خود قانع نمودیم و امروز حقانیت داعیۀ ما را می‌پذیرند و دشمنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر در انزوا قرار گرفته اند.

رئیس‌جمهور کشور گفت: مشکل ما این است که هنوز هم فرصت‌ها را درک نمی‌کنیم و توطیۀ بزرگ این بوده که مرا در مسایل کوچک مصروف نگهدارند تا فصل ناتمام غازی امان الله خان، ناتمام باقی بماند.

وی با تاکید گفت که نظام تنها بر اساس اصول و قوانین به پیش می‌رود نه بر اساس خواهشات شخصی و سلیقوی، پس باید در روشنایی قانون مشترکاً کار نماییم.

رئیس‌جمهور غنی از جوانان بخاطر اینکه نیازمندی‌های فعال و قانونمند اقتصادی کشور را درک کرده اند، تشکر کرده گفت که بدون داشتن و ساختن مارکیت، پروسۀ دولت و ملت‌سازی امکان ندارد و در این راستا پیشنهادات شما قابل قدر است.

رئیس‌جمهور گفت که دولت باید جوان شود، چون جامعۀ ما جوان است و تا زمانی که دولت با اکثریت قاطع جامعه هم‌گام نباشد، میان جامعه و دولت فاصله ایجاد می‌گردد که این فاصله را جوانان می‌توانند کاهش بدهند.

وی افزود: معیار کار ما باید تغییر دوام‌دار و همراه با دست آورد باشد.

رئیس‌جمهور کشور اعتماد میان جوانان را برای جلوگیری از تقسیم آنان به نام قوم، سمت، نژاد، مذهب و گروه‌های کوچک، مهم خوانده گفت که روابط، اعتماد و احترام متقابل شما آیندۀ خوب را برای کشور تضمین می‌کند. من بالای شما اعتماد دارم و شما بالای آیندۀ تان باور داشته باشید.

رئیس‌جمهور با اشاره به فرضیۀ صدراعظم مالیزیا، گفت: ما به چشمان سالم نیاز داریم و آن چشمان سالم شما هستید. این مسئولیت شما است که موقعیت افغانستان را از دهشت افگنی، مواد مخدر و مافیا به قلب آسیا، دروازه‌های هند و مرکز هم‌کاری‌ها مبدل نمائید.

در اخیر، اعضای روند تحکیم وحدت ملی و نهادهای مدنی تحسین‌نامه و اعضای جریان مشارکت نوین، کارت پروسۀ ملت‌سازی را به رئیس‌جمهور غنی اهدا نمودند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=19943