جوزجان مانند یک افغانستان کوچک است/ جرگه قومی در جوزجان برگزار می شود

والی جوزجان می گوید که ولایت جوزجان مانند یک افغانستان کوچک است که سایر اقوام در کنار یکدیگر برادرانه زندگی کرده و پیوسته از پروسه ملی حمایت قاطعانه کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ « لطف الله عزیزی» والی ولایت جوزجان در دیدار با هیئت اعزامی وزارت سرحدات اقوام و قبایل افزود: ولایت جوزجان مانند یک افغانستان کوچک است که سایر اقوام در این ولایت کنار یک دیگر برادرانه زندگی کرده پیوسته از پروسه ملی حمایت قاطعانه کردند.

والی ولایت جوزجان در رابطه به تامین امنیت، معادن، جنگلات، نقش جوانان در آوردن صلح و ثبات، با هیئت اعزامی صحبت کرده مشراکت زنان را در ادارت دولتی جوزجان نسبت به سایر ولایات کشور برجسته عنوان کرد.

در این دیدار هیئت اعزامی وزارت امور سرحدات و قبایل کشور روی برگزاری جرگه آموزشی قومی در ولایت جوزجان صحبت کرده گفت: محور اصلی این جرگه را صلح، حقوق بشر، معادن و جنگلات تشکیل میدهد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 60 = 69

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48029