تشکیل کمیته برای حل مشکلات شهروندان پنجشیر

نشستی زیر نام پلان گذاری خدمات آبرسانی،حفظ الصحه و تعلیمات نظافت در حالات اضطرار در ولایت پنجشیر دایر شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این جلسه که تحت ریاست محمد امین صدیقی معاون ولایت پنجشیر با حضور داشت روئسای ادارات و نماینده گان سازمان های بین المللی OCHA,CARE وDRC دایر گردیده بود کمیته ای در این زمینه با مدیریت ریاست انکشاف و دهات و معاونیت اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایجاد شد.
این کمیته در واقع همکار خوبی با اعضای کمیسون مبارزه با حوادث حین وقوع حادثات خواهد بود.
حاضرین در مجلس در کنار اینکه کمیته متذکره را یک اقدام بجا و مؤثر دانسته آمادگی های خود را در صورت بروز حوادث طبیعی درین ولایت اعلام نمودند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18082