۲ طالب شکار ماین خود شدند

دو ماین گذار طالب در غزنی قربانی ماین خود شدند.
«جنرال محمد زمان» فرمانده پولیس غزنی به خبرگزاری صنا می‌گوید که این دو تن از افراد مهم طالبان بود که که مهارت ویژه در در جابه‌جا سازی ماین های مختلف نوع داشتند.

زمان افزود که این دو طالب شام روز گذشته زمان انتقال یک ماین در مربوطات مرکز غزنی در نتیجه‌ی انفجار ماین دست داشته شان کشته شدند.
فرمانده پولیس غزنی می‌گوید از نزد اجساد این دو تن برخی سر نخ‌های به دست پولیس قرار گرفته که حلقات ماین گذار مرکز غزنی را شناسایی نمایند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18241