حکومت افغانستان به معضل تغییر اقلیم بی توجه است

اتحادیه اروپا در کابل می گوید که حکومت افغانستان توجه چندانی به مشکل تغییر اقلیم نداشته است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «پیری مایودان» سفیر اتحادیه اروپا در کابل می گوید که اکنون تنها انتخابات و صلح در اولویت کارهای حکومت است، اما حکومت افغانسان نباید معضل تغییر اقلیم را به حاشیه بکشاند.

مایودان افزود که زنده‌گی مردم تا هنگامی به‌گونه لازم تغییر نخواهد کرد که تغییر اقلیم جدی گرفته نشود.
کنیم، بل باید به تغییر اقلیم نیز توجه اساسی داشته باشیم.»

در همین حال «شاه زمان میوندی» رییس اداره محافظت از محیط زیست، گفت: دو پروژه برای تغییر اقلیم تکمیل شده و نیاز است که ۱۷.۴ میلیارد دالر تا سال ۲۰۳۰ به‎خاطر مبارزه با این پدیده مصرف شود.

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که همین اکنون شهروندان افغانستان در ۲۲ ولایت از تغییر اقلیم آسیب دیده اند و این تغییر اقلیم زنده‌گی دو میلیون شهروند افغانستان را به‌گونه مستقیم تهدید می‌کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39840