حکومت زمینه بازگشت مهاجران از پاکستان را فراهم سازد

مجلس سنا از حکومت وحدت ملی می‌خواهد که زمینه بازگشت مهاجران افغان از پاکستان را فراهم سازد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در پی تصمیم تازه دولت پاکستان مبنی برخروج اجباری مهاجران افغان از خاک آن کشور مجلس سنا می‌گوید که حکومت افغانستان در همکاری با نهادهای ذیربط بین المللی باید برای بازگشت مهاجران افغان از پاکستان زمینه سازی کند.

فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا در نشست امروز یکشنبه (۱۷جدی) این مجلس گفت که پاکستان از موجودیت مهاجران افغان در پاکستان سوء استفاده می‌کند و حکومت باید زمینه بازگشت تمامی مهاجران افغان را فراهم سازد.

آقای مسلم یار افزود که اگر حکومت از طروق دیپلماتیک می‌تواند مشکل مهاجران افغان در پاکستان را حل کند خوب وگرنه باید برای بازگشت آنان زمینه سازی کند تا مهاجران با مشکل مواجه نگردند.

به گفته او، مشکل امنیت افغانستان زمانی حل می‌گردد که تمامی مهاجران افغان را دوباره به کشور عودت دهد و زمینه مساعدی را برای آنان فراهم سازد. رییس مجلس سنا گفت: “اگر حقانی مهاجر نمی‌شد، امروز افغانستان با فعالیت‌های تروریستی مواجه نمی‌بود”.

مصطفی ظاهر دیگر عضو مجلس سنا نیز خاطر نشان کرد که حکومت افغانستان باید برای بازگشت مهاجران افغان از پاکستان زمینه سازی کند و تدبیری را برای اسکان آنان در داخل کشور بیاندیشد.

حنیف حنفی دیگر عضو مجلس هم گفت که پاکستان از موجودیت مهاجران افغان در خاک آن کشور سوء استفاده می‌کند و منحیث یک ابزار بر افغانستان فشار وارد می‌کند.

آقای حنفی افزود که پاکستان هیچ گاهی مهاجرانی افغان که سرمایه های زیادی در پاکستان دارند را اخراج نمی‌کند ولی مهاجران بی بضاعت را به منظور آوردن فشار بر دولت افغانستان اخراج خواهد کرد.

به گفته اعضای مجلس سنا، هم اکنون که دولت پاکستان به خاطر حمایت از تروریزم زیر فشار جدی دولت امریکا قرار گرفته است، می‌خواهد از طریق اخراج اجباری مهاجران افغان و فشار بالای دولت افغانستان، فشارهای امریکا را برخود بکاهد.

اعضای مجلس سنا تاکید دارند که دولت افغانستان باید هرچه زودتر مشکل مهاجران را حل کرده و تمامی مهاجران را از کشورهای همسایه به کشور عودت دهد.

این در حالی است که دولت پاکستان به مهاجران افغان مهلت داده اند تا در مدت یک ماه از آن کشور بیرون شوند، در غیر آن به صورت اجباری اخراج خواهند شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17900