خشونت علیه نیمی از متعلمان مکاتب در کابل

یافته‌های یک مرکز تحقیقاتی کشور نشان می‌دهد که نیمی از متعلمان مکاتب در کابل بیشتر از یکبار مورد ضرب و شتم معلم‌ها قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بنا بر همین نظرسنجی، دست‌کم یکی از سه کودک مکتبی در شهر کابل، بدون هیچ دلیلی از سوی معلمان مورد خشونت‌ فیزیکی و روانی قرار گرفته است.

مرکز خبرنگاری تحقیقی “پیک”، از طریق مصاحبه رو در رو با ۶۶۰ متعلم دختر و پسر در ۴۰ مکتب شهر کابل از ۲۲ عقرب تا ۱۰ جدی، میزان خشونت در مکاتب پایتخت را مطالعه کرده است.

بنابر نتایج نظرسنجی، تنھا یکی از هر ۱۰ متعلمی که مورد خشونت قرار گرفته به اداره مکتب و خانواده شکایت کرده‌، هرچند به ھیچ یک از این شکایت‌ها رسیدگی نشده است.

ترس از ناکام شدن و تکرار خشونت، از علل اصلی شکایت نکردن متعلمان عنوان شده است.

مطابق این نظرسنجی، خشونت‌های انجام شده علیه کودکان مکتبی، در ۲۱ درصد موارد به زخمی شدن، در ۱۶ درصد به ترک مکتب و در ۱۴ درصد به آسیب‌های روانی منجر شده است.

ضرب و شتم، تهدید و خشونت علیه متعلمان از سوی معلمان آنان در مکاتب کشور ، پدیده‌ای است که از گذشته رواج داشته و هنوز هم در اغلب مکاتب افغانستان به قوت جریان دارد.

به نظر می‌رسد که تلاش‌های دولت برای بهبود وضعیت نظام آموزشی، تاثیر کلانی بر رفع خشونت در مکاتب به دنبال نداشته است.

مقام‌های وزارت معارف کشور می‌گویند مبارزه با خشونت در فضای مکاتب، نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت و خانواده‌هاست.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21129