انتقاد شدید معاون دوم رییس جمهور از ضعف مدیریتی و علمی در دانشگاه بامیان

معاون دوم ریاست جمهوری کشور از ضعف مدیریتی و علمی در دانشگاه بامیان به شدت انتقاد کرده و گفته آن چه که از دانشگاه بامیان توقع می رفت عملی نشده و این مرکز علمی در حال عقبگرد است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ جمعی ازاستادان دانشگاه بامیان امروز یکشنبه (۲۷ جوزا) با استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور دیدار نموده ، مطالبات و پیشنهادهای خویش را با وی درمیان گذاشتند.

دیدار کنندگان ضمن قدردانی از تلاش های معاون رییس جمهور درجهت توجه به نهاد های اکادمیک، به برخی از مشکلات و چالش های پیش آمده میان شماری از استادان و رهبری دانشگاه بامیان اشاره کرده وخواهان رسیدگی به این مشکل شدند.

دیدار کنندگان از نحوه اداره و مدیریت رهبری دانشگاه بامیان ابراز نا رضایتی کرده و چالش های پیش آمده در ماه‌های گذشته را ناشی از بی توجهی، سوء رفتار وقانون شکنی برخی از مسوولین دانشگاه بامیان عنوان کردند.

استادان دانشگاه بامیان ضمن ابراز نگرانی از کمبود نیروی انسانی دراین دانشگاه، استخدام کادر های تحصیلی عجالتا درچوکات بست های قراردادی و افتخاری را نیز مطرح کرده و خواهان توجه و رسیدگی رهبری حکومت به مشکلات و نیازمندی های موجود دردانشگاه بامیان شدند.

در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری در این دیدار گفت، از نزدیک در جریان مشکلات و کاستی ها دردانشگاه بامیان قراردارد و امیدوار است که اختلاف نظرهایی که پیش آمده در دانشگاه بامیان از طریق نهاد های ذیربط حل شود.

آقای دانش ضعف مدیریت و نیز ضعف علمی در میان کادر های تحصیلی دانشگاها را یکی از مشکلات جدی عنوان کرده وخواهان درخشش بیشتر استادان دانشگاه بامیان در زمینه تدریس و خدمات لازم به دانشجویان شد.

وی هم چنین یادآور شد که از دانشگاه بامیان توقع می رفت که در سطح کشور از دیگر دانشگاه ها پیشی گرفته و مصدر خدمات علمی و تحصیلی برای کل کشور گردد، ولی متاسفانه باید اذعان داشت که آنچه از دانشگاه بامیان انتظار می رفت، عملی نشده است و این دانشگاه در حال عقبگرد است.

به گفته وی؛ اختلاف و دو دستگی در نهاد های اکادمیک و عدم رعایت استقلالیت آن ازهر آدرسی که باشد، به نفع دانشجویان و دانشگاه نیست و باید تلاش صورت گیرد تا روحیه همکاری جمعی شکل گرفته وبا تحمل ومدارا با چنین قضایا برخورد شود.

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت تحصیلات عالی توجه به مشکلات دانشگاه بامیان و هم چنین کدر علمی این دانشگاه داشته باشد. معاون رییس جمهور گفت که مشکلات پیش آمده در مورد اساتید معترض با وزیر تحصیلات عالی در میان گذاشته و مشکلات پیش آمده حل گردیده است.

اما از این پس انتظار می رود که همه اعضای اکادمیک و علمی دانشگاه به شمول مسولین اداری آن دانشگاه بیش از این به مسایل سمتی، جناحی و اختلافات سلیقه ای نپردازند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2959