دستگیری ۳۳ پناهجوی افغان در ترکیه

منابع خبری ترکیه خبر داده اند که ۳۳ پناهجوی افغان در منطقه باش قلعه ولایت وان در این کشور دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا، گفته می شود که این افراد به صورت غیر قانونی وارد خاک ترکیه شده اند.

پناهجویانی دستگیر شده پس از انجام معاینات پزشکی، به شعبه اتباع خارجی پولیس ولایت وان منتقل شدند.

پس از امضای توافقنامه ضد پناهجوی سفارت افغانستان با اداره مهاجرت ترکیه، هزاران پناهجوی افغان به صورت اجباری از این کشور اخراج شده اند.

“ترکیه میان پناهجویان افغان و دیگر کشور ها آشکارا تبعیض قایل می شود، پناهجویان سایر کشور ها از جمله شهروندان عراق و سوریه در ترکیه مورد حفاظت قرار گرفته و امکانات و ملزومات بهتر زندگی برای شان فراهم شده اند،ترکیه حتی به پناهجویان سوری اجازه داده تا در ماه رمضان به کشور خود سفر کنند،اما این آزادی تردد برای اتباع افغانستان در ترکیه وجود ندارد”.

جنگ،خشونت،فقرو بیکاری و فساد گسترده اداری در افغانستان بسیاری از شهروندان کشور را به آوارگی کشانده،براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت بیش از ۳ میلیون شهروند افغانستان نیز در داخل کشور آواره شده و زندگی سخت و دشواری را تجربه می کنند.

درهمین حال اکثر پناهجویان افغان که از کشور های اروپایی،ترکیه،ایران و پاکستان اخراج می شوند، دوباره راه مهاجرت را در پیش گرفته و کشور را ترک می کنند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=31795