دیگر هیچ خبرنگاری در بلخ تحقیر نخواهد شد/ حامی رسانه ها و خبرنگاران هستیم

خبرنگاران در بلخ می گویند، زمانی که رویداد یا حادثه ای در شهر و یا ولسوالی ها رخ می دهد و وقتی که با ادارات مسئول به تماس می شویم،این مسئولان نه تنها حاضر به دادن اطلاعات نمی شوند،بلکه خبرنگاران را مورد تحقیر و تعذیب نیز قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ ولایت بلخ از جمله ولایت هایی است که در آن امنیت تأمین بوده، اما از چندی بدینسو شاهد رویداد های مختلف که از سرقت های مسلحانه تا ترورهای شبانه بوده که این نه تنها بالای روان باشندگان این ولایت تاثیر گذاشته، بلکه خبرنگاران را نیز به چالش های فروان روبرو کرده است.

«وحید اوریا» یکی از خبرنگاران محلی در بلخ می گوید که چند روز قبل می خواستم گفتگوی با پولیس بلخ داشته باشم، اما با تماس های مکرر نتوانستم،مصاحبه ای با قومندان امنیه و یا سخنگوی قومندانی داشته باشم.

در همین حال والی ولایت بلخ در نشست هماهنگی و مشورتی با نهادهای حامی رسانه ها، مسئولان رسانه های محلی و نمایندگان سایر رسانه ها ملی و بین المللی و مسئولان امنیتی و سخنگویان در شهر مزارشریف گفت که رسانه ها صدای مردم بوده، اگر خبرنگار خفه می شود، و یا رسانه ای مورد تحقیر قرار می گیرد، یعنی دموکراسی را خفه کرده ایم،

اسحاق رهگذر افزود که ادرات و مسئولان دولتی همیشه حامی و پشتیبان خبرنگاران و رسانه ها بوده و می باشد.

رهگذر گفت: وعده می سپارم که از این پس هیچ خبرنگار تحقیر و یا هم تعذیب در ولایت بلخ نخواهد شد و همچنان به تمامی سخنگویان ادارات دولتی دستور خواهم داد که اطلاعات درست و دقیق را در وقت معین به دسترس خبرنگاران قرار دهند.

از سوی دیگر «محمد اکرم سامح» قومندان امنیه ولایت بلخ، از همکاری بیشتر با رسانه ها اطمینان داده می گوید که چند مدتی پرسونل قومندانی ولایت بلخ در عملیات بوده و نتوانسته است،که اطلاعات دقیق را به رسانه ها ارائه دهند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43969