راشد خان برای کودکان افغان بنیاد خیریه تأسیس کرده است

عضو تیم ملی کرکت کشور برای کودکان افغان بنیاد خیریه تأسیس کرده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «راشد خان» فهرمان تیم ملی کرکت کشور برای کمک به کودکان افغان و دسترسی آنان به خدمات اجتماعی، بنیاد خیریه تأسیس کرده است.

خان می گوید که من نمی‌توانم کارهای بزرگی انجام دهم، اما می‌توانم کارهای کوچک را با عشق و الهام‌ بزرگ انجام دهم.

به گفته وی، این بنیاد خیریه به هدف ارائه کمک‌های بشردوستانه به کودکان افغان ایجاد شده است؛ فراهم سازی آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی برای کودکان بخشی از کارهای این خیریه است

بنیاد راشدخان، کودکان افغان را که به آموزش، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیاز دارند، پشتیبانی خواهد کرد.

راشدخان، مقام نخست توپ انداز در بازی‌های ۲۰ آوره را دارد و در بازی‌های یک روزه نیز در جایگاه دوم قرار دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40141