راه مواصلاتی ۱۴ ولسوالی بدخشان در اثر برفباری مسدود شده است

مسوولان محلى در بدخشان خبر داده اند که در اثر برفباری های اخیر در این ولایت، راه مواصلاتی ۱۴ ولسوالی با مرکز ولایت و مراکز ولسوالى ها مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ سید عبدالله همایون دهقان رئیس مبارزه باحوادث ولایت بدخشان، گفت که در اثر برفباری، راه هاى مواصلاتى ولسوالى های یاوان٬ کوهستان٬ راغستان٬ خواهان٬ نسی٬ کوفاب٬ شکی مایمی٬ شهر بزرگ، ارغنجخواه به روى ترافیک مسدود شده است.

موصوف افزود که راه مواصلاتی ولسوالیهای زیباک، اشکاشم ٬ واخان ٬ شغنان که از مسیر کوتل آغرده در ولسوالی شهدا مى گذرد نیز دراثر ریزش برف سنگین مسدود شده است .

وی علاوه کردکه دیروز یکتن در ولسوالی راغستان، در اثر برفکوچ جان باخت و در ولسوالی کوهستان درمنطقه پس پل در اثر لغزش یک تپه چهارتن تلف شد و چهارتن دیگرزخمى گردیدند.

انجنیر عبدالروف سعیدی رییس فواید عامه ولایت بدخشان گفت که در اثر برفبارى شدیدشب گذشته، شاهراه فیض آباد- تخار، موقتاً به روی ترافیک مسدود گردیده است.

وى افزود: “تیم برف پاکی ما به منطقه اعزام گردیده؛ تا ضمن برف پاکی قسمت های این شاهراه را که یخک گرفته نمک پاشی نمایند و تا ساعت ٢بعد از ظهر امروز، این شاهراه به روی ترافیک باز خواهد شد.”

همچنان رییس فوایدعامه ولایت بدخشان، به پژواک گفت که فعلاً کوتل آغرده که راه مواصلاتى ولسوالیهای سرحدی بدخشان است، به دلیل برفبارى و ضخامت سه تا چهار متر برف، به روی ترافیک مسدود است؛ اما تلاش مى شود تا هرچه عاجل این راه به روى ترافیک باز گردد .

موصوف علاوه کردکه در حال حاضر، برفپاکی در ولسوالى های درایم مسیر فیض آباد- بهارک ومسیر راه مواصلاتی ولسوالی شهر بزرگ ادامه دارد؛ تا این مسیرها به روى مردم محل باز گردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20069