افزایش زنان معتاد به مواد مخدر در ولایت قندهار

منابع در قندهار از افزایش روز افزون زنان معتاد به مواد مخدر در این ولایت خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مقام های محلی قندهار با نگرانی از رو آوردن زنان به مواد مخدر، می گویند که تعدادی از زنان هم اکنون زیر درمان هستند.

زنان معتاد می‌گویند که فقر تنگدستی و ناامنی‌ها سبب شدهاند تا آنان به مواد مخدر رو بیاورند.

آمارهای ریاست صحت عامه قندهار نشان می‌دهند که در حدود صد هزار تن در ولایت قندهار به مواد مخدر معتاد هستند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48710