انتقاد «رولا غنی» از خشونت جنسی علیه زنان در ادارات

بانوی نخست کشور از آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و خصوصی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «رولا غنی» همسر رئیس جمهور غنی با انتقاد از آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی، این پدیده را قابل نگرانی دانست.

غنی با بیان اینکه زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی مورد خشونت جنسی قرار می گیرند، گفت که ۴۴ سال قبل زنان به چشم نیک دیده می شدند.

وی تصریح کرد که سال پیش مرد ها به چشم ناموس شان به زنان می دیدند، اما اکنون در هر جا و مکان آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پدیده خشونت علیه زنان در افغانستان به گونه گسترده وجود دارد و سالانه زنان زیادی قربانی خشونت می شوند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18188