تجلیل از روز جهانی زن در غزنی/ ۵۴ قضیه خشونت ثبت شده است

تجلیل از ۸ مارچ در غزنی

از هشتم مارچ روز جهانی زن در ولایت غزنی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صنا؛ از این روز در حالی در ادارات دولتی و غیر دولتی این ولایت تجلیل و گرامی داشت بعمل می آید که هنوز هم اکثر زنان در مناطق دوردست و نا امن این ولایت اندک ترین معلوماتی را در باره این روز ندارند.
در محفل گرامی داشت از روز زن که از سوی کمیته مصئونت خبرنگاران   در تالار ریاست اطلاعات فرهنگ راه اندازی گردیده بود، معاون والی غزنی، رئیس امور زنان، فعالان مدنی  و شماری از زنان مرکز غزنی اشتراک ورزیده بودند.
معاون والی غزنی میگوید که هیچ محدویت در ادرات دولتی برای زنان وجود ندارد، زنان نیم از پیکر جامعه مارا تشکیل میدهد و میتوانند درتمامی عرصه ها دوشادوش مردان کارنمایند.
شکریه ولی رئیس امور زنان ولایت غزنی میگوید که حاکم بودن عرف و عنعنات نا پسند در کشور از جمله ولایت غزنی سبب شده است، تا زنان در همه عرصه ها از  پیشرفت  باز مانند.
وی همچنین گفت،هنوز هم زنان و دختران در این ولایت با خشونت هایی چون ازدواج های اجباری قبل از وقت،مواد مخدر لت وکوب بدل و بد دادن رو برو می باشند.
رئیس امور زنان غزنی همچنان میگوید، ۵۴قضیه طی سال جاری در ریاست امور زنان ثبت گردیده است که  شامل قضایایی جزایی وحقوقی میباشد.
وی از مردم و نهاد های دولتی وغیر دولتی این ولایت خواست که برای کاهش خشونت علیه زنان متحد شوند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=23828