شیرزنان افغان، آیندۀ افغانستان را رقم می زنند

دیدار اشرف غنی با افسران زن

رییس جمهور غنی با حمایت از افسران زن گفت : هر کسی که در برابر زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تبعیض می کند، در حقیقت با رئیس جمهور تبعیض کرده است.

به گزارش خبرگزاری صنا ، محمد اشرف غنی ؛ رئیس جمهور کشور، عصر روز گذشته در نشستی با افسران زن در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی ، گفت: امروز یک روز استثنایی است که شیرزنان افغان، آیندۀ افغانستان را رقم می زنند.

در این نشست که به ابتکار دفتر خانم رولا غنی ؛ همسر رییس جمهور در ارگ برگزار شده بود، رئیس جمهور غنی خطاب به افسران جوان زن، گفت: شما اولین مدافعین این کشور هستید.

رئیس جمهور افزود: تبعیض در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جای ندارد و هر کسی که در برابر زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تبعیض می کند، در حقیقت با رئیس جمهور تبعیض کرده است.

محمد اشرف غنی گفت که زنان افغان همیشه در صف مقدم نبرد قرار داشته و در تاریخ کشور خوب درخشیده اند.

رئیس جمهور از افسران زن خواست که از خانواده های شان بخاطر فرستادن آنان در صفوف قوای مسلح کشور، تشکر کنند و افزود که زنان بر چالش های که مانع سهم‌گیری شان در صفوف قوای مسلح کشور می شود، فایق آمده اند.

رئیس جمهور غنی گفت: در محیطی که شما فعالیت می کنید، فرصت ها و چالش ها وجود دارد و من باور دارم که هر کدام تان به کشور و مردم خویش مصدر خدمت بزرگ می شوید.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مبارزه ای را که شما امروز در خط نخست انجام می دهید، در نتیجۀ آن، پنج تا ده نسل آیندۀ افغانستان آرام خواهد شد و شرایط ثبات و امنیت را فراهم خواهد کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21321