رئیس جمهورغنی با شماری از فعالین عرصۀ حقوق زنان دیدار کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز در ارگ، در دیدار با شماری از فعالین عرصۀ حقوق زنان، نظریات و پیشنهادات آنان را در خصوص وضعیت امنیتی، حوادث اخیر کابل، خودسری ها و راه بندی ها، استماع کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا, زهره ولی رحمانی، اورځلااشرف، حمیرا ثاقب و حمیرا اوریاخیل صحبت کردند و از رئیس جمهور کشور بخاطر مشوره با زنان پیرامون مسایل ملی و تصمیم گیری های عمده، تشکری کردند.

زهره ولی رحمانی به نمایندگی از دیگران ضمن ابراز تأسف بخاطر حادثۀ چهارشنبه خونین کابل، به مسایل پس از آن اشاره کرده گفت:وضعیت کشور نسبت به گذشته بهتر است و دستاوردهای زیادی داریم، اما دشمن از راه تبلیغات منفی تلاش می کند تا احساسات و افکار مردم را به مسیر منفی سوق دهد، حکومت باید بالای مغزها، افکار و نسل آینده سرمایه گذاری کند و نگذارد که دشمن از طریق جنگ روانی، جامعه را مضمحل سازد.

رئیس جمهورغنی پس از استماع صحبت های اشتراک کننده گان گفت:هیچ قدرت نمی تواند تمرکز ما را نسبت به برنامه های آینده ضعیف سازد و سنجش ما باید در حالت بحران منطقی باشد.

مردم دولت قوی میخواهند و در نتیجۀ این بحث ملی، باید بالای ایجاد دولت و ملت به توافق برسیم و تمرکز بیشتر خود را بالای سه قشر زنان، جوانان و فقرا متمرکز نماییم، نه بالای مسایل قومی، سمتی و مذهبی.

وی از نهادهای مدنی و مردم خواست، زمانیکه یک زورمند قانون را زیر پا میکند و بالای پولیس که زندگی خود را بخاطر آرامش مردم به خطر مواجه می سازد، دست می اندازد، باید علیه آن صدای بلند شود.

رئیس جمهور کشور بر شکل گیری یک بحث همه جانبه ملی پیرامون اصلاحات در نهادهای امنیتی تأکید کرده افزود که این بحث ملی ابتدا باید در کابل و سپس در ولایات دیگر گسترش یابد تا در نتیجه آن بتوانیم در ادارات به ویژه وزارت امور داخله، اصلاحات اساسی را وارد کنیم.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2623