نشر دومین گزارش پیشرفت ها از تطبیق پلان عمل ملی

گزارش وزارت امور خارجه در مورد تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ وزارت خارجه کشور دومین گزارش پیشرفت ها از تطبیق پلان عمل ملی در پیوند به “قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت” را ارائه کرد.

در مراسم رونمایی این گزارش که از مجاری مربوط به سازمان ملل متحد ارائه می شود، افزون بانوی اول کشور، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، شماری از سفرا و اعضای کور دیپلوماتیک مقیم کابل و نماینده های سازمان های همکار و مقامات دولتی اشتراک نموده بودند.

در این گزارش که توسط وزارت امورخارجه تهیه شده، دستیابی دولت افغانستان به ٣٧ هدف از ٣٩ هدف تعیین شده در “پلان عمل ملی در پیوند به قطعنامه ١٣٢۵ سازمان ملل پیرامون زنان، صلح و امنیت” بازتاب یافته و همچنان بار دیگر به تعهد دولت در راستای تأمین حقوق اساسی زنان تأکید شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39112