بانوان مهم‌ترین نقش‌آفرینان در جامعه‌اند

نقش زنان در جامعه افغانستان

رهبران حکومت وحدت ملی می گویند: حکومت متعهد است تا از بانوان و برنامه‌های‌شان به خاطر سهم گرفتن در ساختن یک جامعه سالم و مرفه حمایت نماید.

به گزارش خبرگزاری صنا ، داکتر عبدالله عبدالله ؛ رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی، ضمن ستایش از نقش و سهم فعال زنان در روند حکومت‌داری می‌گوید که حکومت متعهد به حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های توانمندسازی زنان می‌باشد.

داکتر عبدالله در سیمیناری که زیر عنوان “رویکردهای مختلط دانشگاه امریکایی افغانستان در مورد پیشرفت‌های زنان” امروز (سه شنبه، ۲۴ دلو) در قصر مرمرین برگزار شده بود، گفت: بانوان مهم‌ترین نقش‌آفرینان در جامعه‌اند.

وی افزود: تجربۀ سال‌های پسین نشان داده است که بانوان هم‌گام با مردان در زمینه‌های آزادی بیان، امور اجتماعی، اقتصاد، تجارت، امنیت، صلح و دست‌آوردهای دیگر امروزی کشور سهم فعال داشته‌اند.

رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی، از تلاش بانوان به خاطر به دست آوردن حقوق‌شان در جامعه و سهم گرفتن‌شان در روند حکومت‌داری، به نیکویی یاد کرد و وعده سپرد که حکومت وحدت ملی متعهد است تا از بانوان و برنامه‌های‌شان به خاطر سهم گرفتن در ساختن یک جامعه سالم و مرفه حمایت نموده و در راستای توانمندسازی آنان در بخش‌های مختلف هم‌کاری جدی می‌نماید.

در ادامه این مراسم ، آقای کنیت هولاند ؛ رییس دانشگاه امریکایی افغانستان از حضور رییس اجراییه در این سیمینار سپاس‌گزاری نموده، افزود: حمایت حکومت از بانوان و برنامه‌های شان برای آنان انگیزۀ فراوان‌تر می‌دهد و مسؤولان دانشگاه امریکایی افغانستان نیز تلاش می‌کنند تا به منظور بلندرفتن ظرفیت‌های علمی بانوان و دست یافتن شان به عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس دانشگاه امریکایی نیز نقش بانوان را در جامعه مهم دانسته تأکید کرد که سهم بانوان در عرصه‌های اقتصاد، تجارت، رهبری، توسعه و پیشرفت ضروری و سازنده است.

وی هم‌چنان اضافه کرد که هدف این سیمینارها توانمند سازی هرچه بیشتر بانوان است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21264