ساخت شفاخانه و بلاک جدید برای زندان پلچرخی

سنگ تهداب یک بلاک جدید و شفاخانه در زندان پلچرخی گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ سنگ تهداب یک بلاک جدید و شفاخانه برای زندان پلچرخی کابل توسط رئیس جمهور غنی گذاشته شد.

بلاک جدید زندانیان زندان پلچرخی دارای هشت بال و ۲۵۶ سلول بوده که گنجایش سه هزار زندانی را دارد. همچنین ساختمان شفاخانه ۵۰ بستر و ساختمان اداری برای دادستانان در دو طبقه ساخته می‌شود و دارای ۲۴ اتاق خواهد بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43110