«سحرهمدرد» معین پلانگذاری و انکشاف شهری شهرداری کابل شد

«سحرهمدرد» به حیث معیین پلانگذاری و انکشاف شهری در چوکات شهرداری کابل، امروز کارش را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا، خانم همدرد نخستین معیین زن در تاریخ ۹۸ ساله شهرداری کابل است که به اساس پیشنهاد اداره شهرداری کابل و منظوری رییس جمهور غنی به حیث معیین پلانگذاری و انکشاف شهری اداره شهرداری کابل تعیین شده است.

خانم همدرد دانش آموخته کشور جاپان است که چهار سال قبل سند کارشناسی ارشد را در رشته شهرسازی از آن کشور بدست آورده است.

اداره شهرداری کابل یکی از جنجالی ترین ادارات حکومتی افغانستان است که در زمان حکومت وحدت ملی از سوی سرپرستان اداره شده است.

رییس جمهور غنی قبلاً گفته بود برای تغییر چهره شهرکابلَ، تغییرات بنیادی را در اداره شهرداری به وجود خواهد آورد.

ظاهراً حکومت وحدت ملی با افزایش تشکیلات وزارت شهرسازی و مسکن،‌ شهرداری کابل و ایجاد شورای عالی توسعه شهری، به سکتور شهری توجه بیشتری نموده است؛ اما بیشتر شهروندان افغانستان میگویند که موضوع غصب زمین، اعمار منازل و تعمیرات خودسر، نبود سیستم منظم ترانسپورتی، کمبود آب آشامیدنی و آلودگی هوا از جمله مشکلاتی اند که در زمان حکومت وحدت ملی افزایش یافته اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48783