سنگ تهداب مکتب «بی‌بی عایشه» در بدخشان گذاشته شد

سنگ تهداب مکتب بی‌بی عایشه صدیقه در ولسوالی درایم ولایت بدخشان گذاشته‌ شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ سنگ تهداب مکتب بی‌بی عایشه روز گذشته با حضورداشت، احمد میرجواد ولسوالی درایم، عبدالحسیب “دقیق” رییس اقتصاد، داکتر روح‌الله “محقیق” رییس معارف، انجنییرسلطان “عطایی” رییس برق و ده‌هاتن دیگر ازباشندگان این ولسوالی گذاشته‌شد.

این مکتب دریک طبقه به صورت پخته و اساسی اعمار و گنجایش ۱۵۰۰ دانش‌آموز را دارد.

بودجه این مکتب ۱۷میلیون افغانی بوده که از بودجه انکشافی وزارت معارف پرداخت می‌گردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47654