شهرداری بامیان و دستاوردها

محمداشرف غنی طی جلسه‌ی که عصر روز پنج‌شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت که باید پلانگذاری برای جذب توریزم در بامیان صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عصر روز پنج‌شنبه به خواست شورای عالی توسعه شهری یک جلسه اداری در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود که طی این جلسه طرح انکشافی شهرداری ولایت بامیان را به بررسی گرفت.

«محمد امان امان» شهردار بامیان در رابطه به طرح انکشافی شهرداری بامیان از جمله دستآوردها، برنامه ها، چالش ها و پیشنهادات روشنی پرداخت و افزود که شهرداری بامیان با امکانات نسبی توانسته است که در بخش‌های حکومت داری خوب و تعمیم مشارکت عامه، خدمات رسانی و پروژه‌ها و همچنان افزایش عواید، دست‌آوردهای خوبی داشته باشد.

وی خاطرنشان ساخت که عدم موجودیت سیستم کانالیزاسیون شهری، خطر تخریب محیط زیست و آب‌های زیر زمینی،

کمبود دسترسی مردم به تسهیلات عامه، تهدید ساحات باستانی و آثار تاریخی، کمبود ماشین آلات سنگین جهت عرضه خدمات زیربنایی، عدم همکاری نهادهای مربوطه، دخالت افراد غیر مسئول و کمبود بودجه انکشافی، از جمله چالش‌ها فراروی این اداره است که نیاز به توجه حکومت مرکزی دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=15578